Simulering av processer

Simulering av processer och arbetsflöden i verksamheten är ett kraftfullt verktyg för att testa olika lösningar, eliminera spekulation och gissningar samt säkerställa att tänkta beslut faktiskt ger den effekt man räknar med. Genom att successivt testa fram en process med simuleringsverktyg kan du hitta den optimala lösningen utan att ta några risker.

Exempel på tillämpningar kan vara:

  • Identifiera flaskhalsar i processen och testa lösningar för att få bort flaskhalsen
  • Utreda konsekvenser av förändrad bemanning
  • Identifiera risker i processen
  • Analysera processen och hitta lösningar för att öka genomströmningen, t.ex. fler tillverkade enheter per tidsenhet
  • Testa en ny produktionslinje och verifiera kapaciteten innan den byggs
  • Optimera lagerhantering
  • Säkerställa servicenivåer såsom svarstider i t.ex. ett Callcenter

Simulering fungerar oavsett bransch och kan göras både i tjänsteföretag och tillverkande industri. Simuleringens huvudkomponenter består av arbetsstationer, buffert och resurser. Arbetsstationer är ett arbetsmoment som kan utföras av personal, en extern aktör eller en maskin. Till arbetsstationen kan man knyta resurser (både personal och andra typer av resurser), som då samtidigt utgör en begränsning för arbetsstationens kapacitet. Buffert är liktydigt med en kö eller ett lager.

Under pågående eller efter genomförd simulering analyseras relevanta delar. En mängd information om nivåer i buffertar och utnyttjandegrad på såväl resurser som arbetsstationer (t.ex. maskiner) finns tillgänglig.

En rad parametrar kan ställas in för att bygga upp processen så att den speglar verkligheten. Det går att sätta etiketter på enheterna som flödar genom processen för att t.ex. hålla isär olika komponenter eller varianter av en produkt.

Resultatet av analysen och föreslagna förändringar med hjälp av simuleringsverktyget skapar konkreta och tydliga beslutsunderlag, där effekterna kan påvisas. Beslutsunderlaget ger en trygghet och kortar ner beslutsprocessen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.