Seminarier och workshops

Envisio erbjuder föreläsningar i både större och mindre sammanhang med varierande grad av interaktion beroende på behovet och förutsättningarna. Exempel på teman:

  • Utveckling av verksamhetsstyrning
  • Styrning med nyckeltal
  • Styrning i snabbt föränderlig värld
  • Analys av nyckeltal med statistiska metoder
  • Att koppla ihop strategiprocessen med den operativa verksamheten
  • Analysmetoder bortom klassisk värdeflödesanalys; Simulering, Service Design, Systemanalys och Critical Chain
  • Att skapa långsiktigt hållbara förbättringar av resultatet
  • Från ‘budgetstretch’ till realiserbara utmaningar i budgetprocessen
  • Svåra KPI:er – Hur mäter man ‘mjuka’ värden?
  • Kan vår modell för verksamhetsstyrning användas inom HSEQ området?

Upplägget anpassas till förutsättningarna och vad som skall uppnås. En arbetsgrupp eller ledningsgrupp som behöver arbeta igenom ett specifikt område väljer troligen workshopformat.