Resume av boken 100 svenska ledare berättar

Författarna Carl-Johan Björklund och Ola Jönsson Bergström har skrivit boken ”100 svenska ledare berättar – en inspirationsresa i ledarskap”. Utgångspunkten har varit att försöka hitta vilka gemensamma nämnare som finns hos framgångsrika ledare – oavsett om de kommer från statlig verksamhet, framgångsrika börsbolag eller ett idrottslandslag.

Sju tydliga egenskaper framträder hos de ledare som intervjuades:

  1. Passionen
  2. Självinsikten
  3. Drivet
  4. Lagbygget
  5. Tydligheten
  6. Delaktigheten
  7. Modet

Titta inte på lön och andra externa omständigheter, utan fråga dig själv vad du själv verkligen brinner för och kämpa för att kunna bidra där. Ju närmare du kommer ditt ‘kall’ desto mindre kommer det att kännas som ett jobb. Att bry sig om både uppdraget och sina medarbetarna ger ett långsiktigt engagemang och människor som finner glädje i det man gör. Den genuina passionen går hand i hand med självinsikten.

Självinsikten handlar om att göra en resa inåt, reflektera kring sina styrkor och svagheter. Vem är jag och vad står jag för? Att stå för den man är inger förtroende, och inte försöka bli något du inte är. Vi har en tendens att fokusera på svagheter, men försök istället att fokusera på dina styrkor som ger bättre utväxling än att försöka lyfta upp sina svagheter.

En ständig strävan och vilja att förbättra och utveckla, att få saker att hända karaktäriserar drivkraften hos ledaren. I botten finns ett engagemang och en viss otålighet kombinerat med en nyfikenhet. Resultatorienteringen och att göra saker – att driva verksamheten framåt och ta nya steg är det viktigaste konkreta tecknet för drivkraften. Det handlar om att inte ge upp och orka ta sig igenom utmaningarna.

Den kanske största hävstången finns i laget. Med rätt personer på plats ökar sannolikheten att skapa framgång. Laget måste fungera bra ihop och ha gemensamma grundläggande värderingar. En princip som framhålls är att alltid försöka sträva efter att anställa personer som är bättre än en själv och aktivt stötta dem att utvecklas vidare. Men glöm inte att leta i den existerande organisationen, ledarens jobb är att locka fram styrkorna och skapa goda förutsättningar. Ett bra lag består av individer med olika bakgrunder och styrkor, utan denna dynamik är risken är man landar i en samsyn och inte får upp nya unika infallsvinklar. Citat från boken – ”Om mötet summeras med att det var trevligt, att alla kom överens och att bullarna smakade gott så gäller det att fråga sig om mötet verkligen var givande”.

En tydlig färdriktning och vad som skall åstadkommas är en av de viktigaste uppgifterna för ledaren. Det skapar trygghet och förutsättning för engagemang i vårt gemensamma arbete. Fler och fler ledare och medarbetare vill veta varför verksamheten finns till, förutom att uppnå ekonomiska mål. När färdriktningen är tydlig gäller det också att på individnivå vara tydlig med förväntningar, mandat och befogenheter. Utan en tydlig ram blir det svårt eller omöjligt att leda, men det är också viktigt att fokusera på ett fåtal aktiviteter och ett fåtal men enkla mätningar för att kunna följa utvecklingen.

Delaktigheten handlar inte om vår berömda konsensus. Vi svenskar är väldigt duktiga på att invovlera i beslutsprocesser. Delaktigheten handlar istället om öppenheten att lyssna och ta in andras perspektiv och synpunkter. Ett effektivt sätt är att ledarna även på högre nivåer regelbundet tar sig ut i verksamheten. Förutom att det skapar viktiga insikter om verksamheten så sänder det en tydlig signal att ledarna bryr sig och att medarbetarna blir sedda. Mötet är grunden för att skapa tillit och förtroende.

Modet är att våga. Våga fatta beslut, våga stå för besluten och våga ta sig ut på okänd mark utan fullständig information. Även när det blåser snålt och du pressas mellan många gånger motsägelsefulla krav. Man måste testa och göra saker och inte bara diskutera kring problemen och utmaningarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.