Ledande kontra släpande KPI:er

Den vanligaste typen av KPI:er idag är släpande indikatorer (lag measures) där man i efterhand tittar i backspegeln och konstaterar hur utfallet blev. För att driva utvecklingen i rätt riktning och inte fastna i ett reaktivt beteende behöver vi komplettera med ledande indikatorer (lead measures).

Släpande indikatorer mäter våra mål och hur vi uppfyller dessa, dvs. effekten. Ledande indikatorer mäter det som leder till målet och där medarbetaren själv kan påverka. En ledande indikator används för att förutse utfallet för de släpande indikatorerna och därmed hur vi kommer att uppfylla våra mål.

Exempel på ledande indikatorer och sambandet med de släpande indikatorerna:

  • Andel kundtjänstärenden som avklaras i första samtalet → Kundnöjdhet
  • Antal utestående offerter → Omsättningstillväxt
  • Andel genomfört förebyggande underhåll → Tillgänglighet produktionslinje
  • Andel korrekt ifyllda underlag → Effektivisering av ärendehanteringsflöde
  • Andel tidrapporter inlämnade i tid → Kassaflöde

Genom att sätta tydliga mål för de ledande indikatorerna samt kommunicera och följa upp dessa med berörda medarbetare skapas goda förutsättingar att uppnå organisationens mål.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.