Ifrågasatt besparingsförslag inom ambulanssjukvården i Region Gävleborg

Gefle Dagblad rapporterar om ett nytt besparingsförslag inom ambulanssjukvården. Idag har ambulanspersonalen full ersättning för nattpassen, som man nu vill ändra till en jourersättning samt ersättning vid utryckning. Även om det inte framgår i artikeln så får man förutsätta att personalen är stationerad på sjukhuset och inte kan vara hemma (jämför t.ex. snöjour). Även om aktiviteten är låg under natten så måste man rimligen anse att ambulanspersonalen är i tjänst. Det är alltid en utmaning att uttala sig om förändringar när man inte är en del av organisationen, men det tycks peka i riktning mot en ren nedskärning som har resulterat i uppsagd personal och därmed merkostnader för att klara verksamheten och nyrekryteringar. Risken är uppenbar att ett missnöje sprider sig inom resten av verksamheten.

Ibland finns inga realistiska alternativ till nedskärning, men det är viktigt att skilja på beslut om nedskärning kontra väl genomtänkta effektiviseringar, se vårt tidigare inlägg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.