Framtidens projektledning

Inom området projektledning börjar det ske vissa förändringar. Agila projekt är numera vanligt när det gäller IT-området, men i andra typer av projekt arbetar man fortfarande i huvudsak med traditionella vattenfallsdiagram.

Inlägget baseras på de insikter och observationer om framtiden som har gjorts inom Projectplace som erbjuder lösningar för att hantera projekt och projektledning. De har även arbetat fram en ny funktion med digitala Kanban tavlor. Ingen ersättning har utgått för detta inlägg.

Visualisering är en av grunderna i den förändring som kommer. Detta är en grundläggande princip inom såväl Lean som agila projekt, men den stora utvecklingen är nu att dessa principer även börja komma inom andra typer av verksamheter och projekt där man tidigare har styrt på ett mer traditionellt sätt. Forskning visar att visualiseringen av digitala post-it lappar på Kanban tavlor fungerar bättre som styrmedel. Bland annat reduceras risken för förhalning av aktiviteter, överblicken blir bättre och känslan av ansvar för en aktivitet som jag har åtagit mig ökar.

Den andra delen i utvecklingen berör sättet hur vi arbetar, där vi rör i riktning mot självstyrande grupper och där den sociala aspekten blir mer framträdande. Facebook m.fl. sociala medier har i grunden påverkat hur vi kommunicerar med varandra. Tekniken erbjuder idag helt nya möjligheter till kommunikation och transparens. Med andra ord har det nu blivit möjligt att jobba på ett sätt som inte existerande för 10 år sedan.

Utvecklingen vi har framför oss är mer av självstyrande grupper, där man med hjälp av en plattform såsom Projectplace börjar kommunicera på ett liknande sätt som i sociala medier. Detta ger en transparens eftersom hela gruppen kan hålla sig uppdaterad, kommunikation har potential att bli mer effektiv med snabb problemlösning och man får även en social dimension som sträcker sig bortom våra fikaraster.

Grupperna får också lättare att jobba över större geografiska områden och en fördjupad samhörighet genom den sociala dimensionen.  Genom att lösningarna är tillgängliga på alla typer av enheter (plattor, telefon, PC och storskärmar) blir möjligheten till närvaro mer påtaglig, även om man inte är på plats vid sitt skrivbord.

En fråga som ofta kommer upp är vad som händer med kontrollen. I självstyrande grupper minskar betydelsen av formella projektledare och gruppens kollektiva bidrag genom ett genuint engagemang och samarbete ökar. Frihetsgraden blir större, men samtidigt ökar ansvaret och därmed motivationen hos individerna och gruppen som helhet. Detta kräver dock en tydlig färdriktning med klara mål. Huvudtesen är att kontrollen sker genom transparens, som även sträcker sig uppåt i organisationen. Vem som helst med behörighet kan gå in och få en snabb ögonblicksbild av läget via Kanban tavlorna, och ta del av dialogen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.