Effektivisering – ett missbrukat ord

Inom det företagsekonomiska området brukar tala om ”Efficiency is doing things right, while Effectiveness is doing the right things”. Definitionen av ordet effektivisering är enligt vårt sätt att se förbättrad output relativt input, dvs. att skapa mer med mindre insats av tid, material, utvecklingsarbete etc. För att åstadkomma högre output krävs ny teknik och/eller förändrade arbetsmetoder.

Ställer man frågan runt fikabordet ”Vad associerar du med effektivisering?” blir svaret generellt ”Avskedade medarbetare”, ”Högre arbetsbelastning” och liknande uttryck. Ett högt tempo med krav på snabba resultat leder lätt till denna typ av åtgärd av pressade organisationer. Det som istället borde göras är att först analysera situationen och ta fram en trovärdig plan för hur verksamheten ska hanteras när ett antal personer har blivit av med sitt jobb och detta landar hos de personer som är kvar. Hur ska vi t.ex. klara av 30 % fler ärenden utan att vi har gjort någonting i verksamhetens processer för att korta ner hanteringstiden per ärende? Utan åtgärd skulle detta leda till 2,5 h längre arbetsdag. Antalet ärenden kommer stadigt att öka och kostnaden för att ta hand om effekterna en tid senare är sannolikt väsentligt högre jämfört med den ursprungligt tänkta ”effektiviseringen”.

Det vi i allmänhet upplever som effektivisering är snarare en nedskärning, dvs. en ren försämring som kan resultera i uppsägningar, sjukdom och sämre kvalitet i leveransen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.