Detta gör Envisio

Strukturerat arbetssätt från plan till säkerställd ekonomisk effekt

Envisios metodik ökar väsentligt sannolikheten för att era planer konverteras till pengar på sista raden. Ett tydligt ansvar för hela processen samt att synliggöra nuläge och målläget är stommen i metodiken.

Beslutsunderlag

Ur organisationens planer prioriteras ett fokusområde som blir föremål för en förstudie. Resultatet är ett beslutsunderlag med följande innehåll:

  • Listning av nödvändiga förändringsaktiviteter
  • 1-3 nyckeltal med målvärden
  • Total ekonomisk effekt, inklusive kostnader för genomförandet

Kalendertid från påbörjad förstudie till redovisat beslutsunderlag är maximalt 6 veckor. Förstudien inklusive beslutsunderlag genomförs till ett fastpris om 39 tkr, eventuella reseomkostnader tillkommer. Förstudien är ett fristående uppdrag och innebär inga ytterligare förpliktelser.

Realisering av ekonomisk effekt

För att säkerställa den ekonomiska effekten krävs en kvalificerad resurs som leder genomförandet samt relevanta resurser från er organisation. Genomförandet pågår mellan 3-6 månader och omfattar följande:

  • Implementering av nödvändiga förändringsaktiviteter
  • Säkerställa att målvärden för nyckeltalen uppnås genom kontinuerlig uppföljning minst 2 gånger per vecka

Genomförandet sker till ett fastpris per månad plus 20 % av den konstaterade resultatförbättringen. Avkastningen, där den ekonomiska effekten räknas i årstakt, skall uppgå till minst 2 gånger kostnaden för genomförandet inklusive förstudien.