Coaching och utbildning

Utbildning

Skräddarsydda utbildningar baserat på organisationens behov inom området verksamhetsstyrning och controlling. Innehållet varierar från enstaka utbildningspass på ett smalt område till hela processen för verksamhetsstyrning. Exempel på innehåll:

  • Identifiera rätt nyckeltal
  • Analys av nyckeltal med statistiska metoder
  • Finansiell styrning kontra verksamhetsstyrning
  • Roller och ansvar i bokslutet
  • Kvalitetssäkring av bokslut
  • Organisationens process för verksamhetsstyrning

Coaching

Envisio agerar som en aktiv mentor på daglig basis tillsammans med en controller, projektledare eller motsvarande. Syftet är att stötta personen och utveckla dennes kompetens och organisationens förmågor inom området verksamhetsstyrning. Normalt sker coachingen inom ramen för ett tydligt projekt eller en större förändringsaktivitet.