Kategoriarkiv: Externa artiklar och utredningar

Ifrågasatt besparingsförslag inom ambulanssjukvården i Region Gävleborg

Gefle Dagblad rapporterar om ett nytt besparingsförslag inom ambulanssjukvården. Idag har ambulanspersonalen full ersättning för nattpassen, som man nu vill ändra till en jourersättning samt ersättning vid utryckning. Även om det inte framgår i artikeln så får man förutsätta att personalen är stationerad på sjukhuset och inte kan vara hemma (jämför t.ex. snöjour). Även om aktiviteten är låg under natten så måste man rimligen anse att ambulanspersonalen är i tjänst. Det är alltid en utmaning att uttala sig om förändringar när man inte är en del av organisationen, men det tycks peka i riktning mot en ren nedskärning som har resulterat i uppsagd personal och därmed merkostnader för att klara verksamheten och nyrekryteringar. Risken är uppenbar att ett missnöje sprider sig inom resten av verksamheten.

Ibland finns inga realistiska alternativ till nedskärning, men det är viktigt att skilja på beslut om nedskärning kontra väl genomtänkta effektiviseringar, se vårt tidigare inlägg.

Resume av boken 100 svenska ledare berättar

Författarna Carl-Johan Björklund och Ola Jönsson Bergström har skrivit boken ”100 svenska ledare berättar – en inspirationsresa i ledarskap”. Utgångspunkten har varit att försöka hitta vilka gemensamma nämnare som finns hos framgångsrika ledare – oavsett om de kommer från statlig verksamhet, framgångsrika börsbolag eller ett idrottslandslag.

Fortsätt läsa Resume av boken 100 svenska ledare berättar

The Strategy to Performance Gap

Harvard Business Review publicerade sommaren 2005 en längre artikel med titeln ”Turning Great Strategy into Great Performance” (finns tillgänglig för köp på www.hbr.org). I en större studie som utgjorde underlag till artikeln konstaterades att endast ca 60% av strategiernas potentiella värde realiserades. Fortsätt läsa The Strategy to Performance Gap