Blir dina mål smartare av SMART?

SMART är en metod för att förbättra processen för formuleringen av mål med syftet att skapa tydligare mål. SMART används för att formulera mål medan KPI:er hanteras i en separat process, även om metoden innehåller ett steg om mätbarhet. Metoden är ett bra stöd för målformulering, men fel använd blir resultatet ändå otydliga och vaga mål.

Specific

Syftet är ta bort otydligheter, vaga och svepande formuleringar. Fällan här är att man tror att ett mål är specifikt genom att t.ex. säga att försäljningen skall öka med 10 % under 2016 inom ett specifikt kundsegment. Men det som fattas i denna formulering är vad som faktiskt skall åstadkommas, vem som berörs och syftet med målet.

En alternativ formulering kan exempelvis vara att 20 av våra kunder inom det specifika kundsegmentet med omsättning över 3 MSEK/år skall gå över till tjänst A som omfattar fullserviceåtagande med högre tillgänglighet istället för att köpa enbart produkter.

Measurable

Problemet som normalt uppstår här är att vi mäter effekten av målet, vilket sällan har relevans i den delen av organisationen som skall realisera målet. Därför krävs en separat process och metodik för verksamhetsstyrningen där man tar fram KPI:er som fungerar för att styra mot målet. För ovanstående alternativa formulering skulle det exempelvis kunna definieras som 8 genomförda behovsutredningar per månad i projektform och i samarbete med kunden.

Glöm inte att en korrekt utformad KPI ger ett fysiskt bevis på att prestationen förändras över tid.

Achievable

Är målet möjligt att uppnå? Hur ska det gå till? Orimliga mål och/eller avsaknad av resurser och strukturer tenderar att i värsta fall göra målet helt negligerat. En central del för arbetet med implementeringen är att förstå vad som skall göras, dvs. vilka aktiviteter som kommer att krävas.

I exemplet på KPI ovan måste man säkerställa huruvida kompetensen finns att genomföra behovsutredningar i denna form. Har vi personer som är affärsmässiga och klarar att hjälpa kunden igenom analysen? Har vi tidigare erfarenheter att luta oss tillbaka mot? Vilka ytterligare kompetenser behövs och i vilken omfattning? Klarar vi att genomföra 8 behovsutredningar per månad? Kommer kunderna nappa på ett sådant förslag trots att det görs kostnadsfritt?

Relevance

I tidigare inlägg har vikten av ‘alignment’ mot strategi och budget diskuterats. Målen som arbetas fram måste kort och gott synkroniseras och prioriteras utifrån rådande läge (budget, strategi och övriga eventuella initiativ). Målet kan mycket väl fungera gentemot ovanstående kriterier, men saknar mening om det inte lyfter fram organisationen mot den utstakade riktningen.

Time-bound

Målen skall sättas upp med en konkret tidplan. I metodiken för hantering av KPI:er och verksamhetsstyrning är det viktigt att säkerställa en kontinuerlig uppföljning av utfallet, i annat fall begränsas styrningseffekten. Det normala är att uppföljning endast sker i anslutning till bokslut och där också riskerar att inte få den uppmärksamhet som krävs.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.