Analysera KPI:er med statistiska metoder

Hur avgör man om ett nyckeltal har försämrats, förbättrats eller ligger på rätt nivå? Nedan presenteras en KPI som mäter debiteringsgraden på veckobasis i en organisation, ett centralt nyckeltal för bl.a. konsultorganisationer. Utgångläget vecka är 0,74 (74%) och en till synes stigande trend fram till vecka 32 där värdet ”plötsligt” faller tillbaka till 0,70.

Att analysera nyckeltal med metoder som t.ex. avvikelse mot föregående period eller samma period förra året kan leda fel. Åtgärder börjar vidtas som inte är relevanta samt tid och kraft som läggs på att ”hitta” grundorsakerna till avvikelsen.

Den grundläggande utgångspunkten när vi tillämpar statistiska metoder för att analysera nyckeltal är att allting har en viss variation (s.k. naturlig variation) över tiden. I nedanstående exempel kan det röra sig om sjukfrånvaro, hur helgdagar faller in eller karaktären på inkommande kunduppdrag (kortare uppdrag med större svängningar i beläggningen på konsulterna).

XmR diagram 1

Poängen med statistiska metoder är att leta efter de riktiga signalerna som säger något om den varaktiga förbättringen eller försämringen istället för att lägga kraft på en naturlig variation som alltid kommer att vara närvarande. Praktiskt tillämpas s.k. XmR diagram där den ‘tillåtna’ variationen illustreras av ”tunneln” i diagrammet nedan (ljusblå färg). Definitionen av tunneln är att i princip 100% av utfallsvärdena skall falla inom gränserna för tunneln.

XmR diagram 2_0

Nedanstående diagram är identisk med ovanstående, men vi har markerat den första signalen som består av 6 efterföljande värden som ligger ovanför medellinjen.

XmR diagram 2_1

När vi har konstaterat signalen (i detta fall från och med vecka 37), sker en omräkning av ‘tunneln’ för att få fram de nya gränserna inom vilket nyckeltalet kan variera. Notera även att tunneln är smalare vilket betyder lägre naturlig variation – debiteringsgraden ligger på en mer stabil nivå och blir mindre ‘slagig’. I diagrammet nedan har ytterligare en signal registrerats med start från och med vecka 45.

XmR diagram 3

Det som har skett är att vi med statistiska metoder har konstaterat en varaktig förbättring. Vi kan med i princip 100% sannolikhet konstatera att vi har nått en högre debiteringsgrad.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.