Analys av verksamhetsstyrning

Envisio genomför en analys av nuvarande modell för verksamhetsstyrning och knyter ihop detta med den förändring organisationen eftersträvar.

Upplägg för arbetet

  1. Genomgång av den förändring organisationen eftersträvar
  2. Genomgång av den effekt som eftersöks med förändringen
  3. Analys av nuvarande modell för verksamhetsstyrning
  4. Framtagning av förslag till förbättringar
  5. Workshop (en eller flera) kring förslag till förbättringar av modellen
  6. Sammanfattning och slutrapport